Numizmatika

Numizmatika

Numizmatika

A numizmatika a különböző pénzek és pénzrendszerek kialakulásával, pénzhasználattal és pénzveréssel, illetve pénztörténettel foglalkozó történeti segédtudomány. Habár a numizmatika művelői, a numizmatikusok kezdetben a régi pénz fajtáinak, illetve érmék gyűjtésével és tanulmányozásával foglalkoztak, érdeklődésük mára már kiterjed a modern pénzformák és pénzhelyettesítők, valamint az értékpapírok kutatására is.

A numizmatikusok legfontosabb tevékenységei közé tartoznak mindenekelőtt a pénzek és pénzhelyettesítők gyűjtése illetve rendszerezése, amelyhez szükséges a régi feliratok tanulmányozása (paleográfia) és a címerek ismerete (heraldika).

Az ásatásokon feltárt pénzleletek elemzését szintén numizmatikusok végzik, feladatuk a pénzek korának és származási helyének megállapítása, ez alapján pedig a lelet korának és eredetének (esetleg egykori tulajdonosának) becslése. Mivel a jelenkori pénzanyag már hatalmas mennyiségű és változatos, a numizmatika több részterületre oszlik, így vannak numizmatikusok, akik csak papírpénzek, csak verde-, illetve nyomdahibás pénzek, csak szükségpénzek, csak értékpapírok vagy éppen kizárólag korabeli hamisítványok gyűjtésével foglalkoznak.

Fő tevékenységi körhöz tartozik: Régi érme gyűjtése, rendszerezése és tanulmányozása Modern pénzforma tanulmányozása Régi pénz korának és származási helyének meghatározása A numizmatika több területre oszlik: Papírpénz gyűjtése Verde- és nyomdahibás érem gyűjtése Szükségpénz gyűjtése Értékpapír gyűjtése Korabeli hamisítvány gyűjtése Numizmatika boltunk kínálata között megtalálható a különböző korokból származó számos régi pénz, aranypénz és aranyforint, érem egyes ritka darabjai, érme fajták, illetve könyvek, szakirodalom és kiegészítők gyűjteménye.


Rövid cikkek, leírások a numizmatikáról:

Numizmatika szó eredete | 2014.06.02

Az „numismatics” az angol nyelvben először 1829-ben jelent meg, mely egyébként a „numusmatic” melléknévből származik. Ez visszavezethető a francia „numismatiques” szóra, melyet 1792-ben vett át az angol nyelv. Maga a numizmatika szó pedig latin pénz szóból ered, ami egyébként a latinban a „nomisma”, mely a görög nyelv „νόμισμα” latin változata.
Tehát nemcsak az éremtani tárgyaknak, hanem magának a numizmatika szónak is története van.

Kiegészítők numizmatikusok számára | 2014.02.17

A numizmatika tudománya rengeteg embert megbabonáz, és ezáltal sokan kezdenek bele a különféle érmék gyűjtésébe. Azonban ezeket az érméket egy numizmatikus nagy becsben tartja, ezért sem mindegy, hogy milyen módon tárolja azokat. Különböző kiegészítők kaphatók, amelyek az érmék, papírpénzek megfelelő tárolását hivatottak szolgálni. A numizmatika rajongói választhatnak érmetároló tálcák, díszdobozok, albumok, érmekapszulák széles választéka közül.
Ha Ön is szeretné numizmatikai kincseit egységesen jó körülmények közt megőrizni válasszon éremboltunk kiegészítő termékei közül.
 

Numizmatikáról szóló könyvek, melyek segítenek a régi pénzek kedvelőinek | 2013.12.20


Káplár László: Ismerjük meg a NumizmatikátNumizmatika boltunkban több kiváló könyvet kínál megvásárlásra, melyek egytől-egyig a numizmatikával foglalkoznak. Némelyik általánosan mutatja be a tudományágat, míg némelyek a numizmatika egy-egy speciális területére összpontosítanak. 
Néhány numizmatikai könyv mely boltunkban kapható a teljesség igénye nélkül:

Káplár László: Ismerjük meg a Numizmatikát

A könyvben szó esik pénztörténetről, a numizmatikai tevékenységekről, segít a kezdő gyűjtők számára támpontot adni a kezdetekhez. A fontos ismereteket bocsájtja az olvasója számára. Mindenképpen egy nagyon hasznos olvasmány, mind kezdő, mind régóta a numizmatikával foglalkozók számára.

Graf Klenau Kitüntetés és jelvények aukciós katalógus 9 db

Ez a kilenc aukciós katalógus a Graf Klenau kitüntetésekkel és jelvényekkel foglalkozik.

 Numizmatikai Közlöny 1983-84 évfolyam

A Numizmatikai Közlöny 1902 óta a Magyar Numizmatikai Társula által kiadott folyóirat, mely eleinte egy majd két évente jelent meg. Ez a 83-84-es évfolyam egyik példánya.

A numizmatika testvértudományágai | 2013.10.30

Heraldika, a numizmatika társtudományaA numizmatikáról már esett szó, mint a pénzzel és pénztörténettel foglalkozó tudományágról, azonban a numizmatikának vannak testvér tudományágai is.
Ilyenek például a heraldika, vagy a falerisztika. Jelentősen eltérnek a numizmatikától, hiszen egyik sem a pénzekkel foglalkozik. 
A heraldika a címerekkel foglalkozik azok elméletével és művészetével. A heraldika forrásai lehetnek pénzérmék, amely által összekapcsolódik a numizmatikával.
A falerisztika a ruházaton viselt kitüntetésekkel foglalkozó tudományág. Magát a szót Kristian Turnwald és Oldřich Pilc alkották, ezzel elválasztva a numizmatikától a falerisztika tudományágát.

Numizmatika és a tartásfokok | 2013.10.10

Azok számára, akik a numizmatikát komolyan űzik, valószínűleg a különböző tartásfokokat nem kell bemutatni. Azonban azok, akik csak most ismerkednek a numizmatika világával, vagy hobbiból foglalkoznak vele mindenképpen találkozni fognak a tartásfokokkal.
A tartásfok a papír vagy fémpénz minőségét mutatja meg a numizmatika iránt édeklődő számára. A legkiválóbb minőségtől az egyre gyengébbekig vannak besorolva a különböző pénzek. Numizmatikai oldalunkon az EREMSHOP.HU weboldalon is találkozhat a megvásárolható termékek esetén a tartásfok besorolással.

Néhány tartásfoki besorolás a numizmatikában:
BU vagyis Brilliant Uncirculated kiváló, forgalomban nem volt numizmatikai érme. 30-szoros nagyításban sem látszik rajta sérülés.
UNC azaz Uncirculated, Verdefényes, szintén nem volt forgalomban, de 30-szoros nagyítás esetén legfeljebb 0.1mm-es más érmék által okozott sérülés látszik rajta.

További tartásfokok: EF/XF, VF, F, VG, G, AG

Tekintse meg numizmatikai boltunk ajánlatait.

Numizmatika „költséges hobbi” | 2013.09.05

Numizmatika "költséges hobbi" A numizmatika manapság akár mindenki számára elérhető „hobbi”, azonban ez a régi időkben, elsősorban csak a módosabb emberek kiváltságának számított, hiszen ők engedhették meg maguknak az érmegyűjtést. Ezért a numizmatikát méltán nevezték a régi időkben „a királyok hobbijának”. Ismert numizmaták, érmegyűjtők voltak, a különböző korokban olyan híres emberek, akik manapság a történelem nagy alakjai. XIV. Lajos francia király, Augustus császár vagy VII. Bonifác pápa is a numizmatikának hódoltak saját idejükben.
 

 

Egy fantasztikus könyv a numizmatika rajongóinak | 2013.04.16

A numizmatika és a társtudományok IV. könyv

A numizmatika és a társtudományok IV. - Konferencia Esztergomban 1999. október 1-3

A lábjegyzetekkel ellátott tanulmánygyűjtemény, mely a numizmatika tudományán  túlmutatóan a kárpát-medencei történelem különböző korszakainak társadalom és gazdaságtörténetébe
 is részletes betekintést nyújtanak, főként szakemberek olvasmánya.
 

 

Numizmatika, leírás | 2013.03.28.

Schonvisner István díj emlékéremAz első igazán jelentős numizmatika-i mű már a 19. században, 1801-ben született. Schönvisner István (1738-1818) a pesti egyetem tanára latinul írt munkájában Erdély éremanyaga mellett Magyarország pénzeit is összegyűjtötte, a honfoglalás korától II. Lipótig. A pénzek egyszerű leírása mellett már az egyes korszakok pénzügyi viszonyait is igyekezett bemutatni. Az ő nevéhez fűződik a Széchényi-féle éremgyűjtemény három kötetből és egy kötet képes atlaszból álló katalógusának elkészítése. A gyűjteményt, amely 702 arany, 1768 ezüst és 205 bronz, összesen tehát 2675 érméből állt, 1802-ben Széchényi Ferenc adományozta a Nemzeti Múzeum éremtárának, megteremtve ezzel a nemzeti éremtár alapját. A katalógus numizmatika-i értekezést és oklevéltárat is tartalmaz. Munkássága alapján sokan Schönvisnert tartják a magyar numizmatika alapítójának. A numizmatika 19. századi fellendülésében jelentős szerepet játszott többek között Weszerle József (1781-1838), aki a magyar pénzek teljességének áttekintésére törekedett, valamint Rupp Jakab, aki a magyar középkor pénzeiről készített összefoglaló műveket. A 19. század utolsó évében jelent meg az Egyetemes Magyar Éremtár (Corpus Nummorum Hungariae), Réthy László munkája, amely a magyar numizmatika-nak máig is egyik alapvető műve.

 

A numizmatika egyik jelentős képviselője | 2013.02.27.

Numizmatika 1927 nyarán Hóman Bálint személyesen felkereste Niklovits Károlyt Tatán a szülői házban és sokáig konzultáltak numizmatika-i kérdésekben, valamint Niklovits megmutatta Hómannak az új szerzeményeit is. Tagja volt az osztrák, a bajor numizmatika-i társaságoknak valamint az Országos Régészeti Társulatnak is. Az 1950-es évektől, Niklovits élete utolsó évtizedében nagyon beszűkültek a csere- és vételi lehetőségei. A külföldi aukciókat nem látogathatta, itthon pedig kizárólag a Magyar Numizmatika-i Társulat (melynek haláláig tagja volt) rendezett árveréseket. Niklovits ezeknek rendszeres látogatója volt. Az árveréseken beadott anyagok után kapott összegeket rendszerint ugyanazon az árverésen el is költötte.

 

A magyar numizmatika legfontosabb műve | 2013.01.30.

Legfontosabb magyar numizmatikai könyvA magyar numizmatika a 20. század fordulóján hosszabb múltra visszatekintő, sokak által művelt történelmi segédtudomány volt. A hivatásos szakemberek mellett sok gyűjtő is jelentős mértékben hozzájárult a tudományág fejlődéséhez. A magyar numizmatika törénetében jelentős esemény volt a Magyar Numizmatika-i Társulat megalakulása 1901-ben.

A társulat a tudományos tevékenység előmozdítását és a numizmatikai gyűjtők körének szervezését egyaránt feladatának tekintette, 1902-ben szakfolyóiratot indított Numizmatika-i Közlöny címen, amely azóta is folyamatosan megjelenik. A magyar pénztörténet egyik alapvető műve, a Corpus Numorum Hungariae – Magyar Egyetemes Éremtár – első kötete, az Árpádházi királyok kora 1899-ben, második kötete, a Vegyesházi királyok kora 1907-ben jelent meg, szerzője Réthy László.

 

A numizmatika tudománya | 2013.01.18.

Pénztörténet (numizmatika) könyv A numizmatika tudományát két részterületet lehet bontani.

Egyik az úgynevezett leíró érem-tan. Ez az érmek/érmék szűkebb értelemben vett vizsgálatával, azok meghatározásával, tipológiai és fizikai sajátosságaival foglalatoskodik a numizmatikán belül.

A numizmatika másik típusa a pénztörténet, amely a pénznek a különböző történeti korokban a társadalomban és a gazdaságban betöltött szerepét vizsgálja, amibe beletartozik a pénzérték-viszonyok, árak, árfolyamok vizsgálata is.

A numizmatika mindkét ága jelentős hagyományokkal rendelkezik hazánkban is, fontos segítséget nyújtva más történeti tudományoknak. Ilyen például a felirattan, más néven epigráfia, a címertan, ami idegen szóval heraldika, vagy a régészet.

 

A numizmatika egyetemi oktatása | 2012.12.12.

Numizmatika az egyetemenHazánkban a numizmatika egyetemi szintű oktatása szorosan összefonódott a régészképzéssel, szinte mindenki, aki az elmúlt évszázadokban a numizmatika tudományos szintű művelésével foglalkozott az ELTE (illetve jogelődje: a Királyi Magyar Tudományegyetem, majd Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem) régészet (eredetileg érem- és régiségtan) szakának oktatója vagy hallgatója volt.

Az ókori és a középkori régészeti képzésben ma is fontos szerepet játszik a numizmatika oktatása. Önálló numizmatika szak működik a Bécsi Egyetemen.

 

A magyarországi numizmatika kezdete | 2012.11.28.

Régi pénz érmék, ilyeneket gyűjtenek a numizmatika rajongóiA magyarországi numizmatika tudomány kezdete a XVIII. század elejéig nyúlik vissza. Ezekben az időszakokban a főurak birtokaiban lévő éremgyűjtemények őrei foglalkoztak a numizmatika tudományával, ők tartották számon az egyes érmek eredetének történetét. 1717-ben, Köleséri Sámule kiadott egy numizmatika-i művet, Román-dák aranybánya címmel, amiben ismertette a régi erdélyi bányászat folyamatát, és mindezek mellett az erdélyi aranypénzeket is elemezte. Ez a témakör, az erdély aranypénzek kutatása, a XVIII. század egyik legfelkapottabb numizmatika-i témája volt. Ámde ezek a numizmatika-i munkák leginkább leíró jelleggel bírtak. Az éremtan oktatásra szolgáló első tankönyvünk is egy német munka latin fordításaként készült el az 1799-es években.

 

A Magyar Numizmatika -i társulat | 2012.10.25

Gothard Jenő emlékérme a Magyar Numizmatikai társulat által kibocsájtvaA 20. század a magyar numizmatika  intézményesülésének kora.

1902-től kerül kiadásra a Magyar Numizmatika-i Társulat folyóirata, a Numizmatika-i Közlöny, 1920-ig évente, azóta kétévente.

1926-ban a Nemzeti Múzeum régiségtárát három osztályra osztották fel, amelynek nyomán a múzeumnak önálló éremtára jött létre, elso igazgatója Harsányi Pál (1882-1929) lett.

1922-ben indult útjára a Numizmatika-i Társulat újabb periodikája: Az Érem.

A hivatásos numizmaták mellett a gyüjtők is nagy mértékben hozzájárultak a magyar numizmatika fejlődéséhez. A magyar éremkincset sokuk adománya gyarapította. A Nemzeti Múzeum éremgyujteményének magját Széchényi Ferenc adománya képzete. Az múzeum alapításának 175. évfordulóján a gyűjtemény 238961 darabból állt.


A numizmatika úttörője | 2012.09.31

Augustus Caesar érme - numizmatikai kincsA numizmatika iránt érdeklődő érmegyűjtők, már a régi időkben is léteztek. Augustus Caesar bocsátott ki régi uralkodók képét ábrázoló érmeket. Ezeket úgy híváták, hogy Saturnália ajándékok. Petrarca, aki egyik levelében megírta, gyakran látogat meg aranyfejtőket, hogy régi érmeket adjon el nekik, vagy segítsenek megállapítni, melyik uralkodónak a képe található az adott régi pénzen. Ő az első dokumentált reneszánsz numizmatika útjait követő gyűjtő. 1355-ben egy numizmatika kiállítást tárt a nagyvilág elé, ami IV. Károly római uralkodó érméit tartalmazta.


Általános leírás a numizmatika történelméről | 2012.09.24

A numizmatika az a tudomány, mely a váltópénzek, valuták, köztük érmek, zsetonok, papírpénzek, és hasonló kapcsolódó tárgyak gyűjtésével és elemzésével foglalkozik. A numizmatika legtöbbször azon gyűjtők körében jelenik meg, akik tanulmányozzák az adott fizető eszközt. Majd ha úgy ítélik meg, akkor elcserélik, vagy valamilyen módon továbbadnak rajta, hogy egy másik ritka darabra tegyenek szert, vagy begyűjtsék a lehető legtöbb fajta valutát. A korai használatban lévő pénzeket az emberek úgy nevezték, hogy "Csodálatos és páratlan". Gyakran ezeket a numizmatika-i fizetőeszközöket a kereskedelemben elcserélték, és a helyét más tárgyak vették át, de továbbra is szimbolizálva annak valós értékét. Ilyen például a börtönökben a cigaretta. A "Kyrgyz" emberek a kereskedelemben nem pénzzel, hanem lovakkal kereskedtek, de ha kisebb áruról volt szó, akkor "váltónak" báránybőrt adtak ló helyett. Ebben az esetben a báránybőr numizmatika-i értéknek számít, míg a ló nem. Sok tárgyat már évszázadok óta használnak, ilyen például a cowry kagyló, valamint a különböző nemesfémek és drágakövek, melyek numizmatika-i értéket képviselnek.

További részletek

Kosár tartalma