Jogi nyilatkozat

HÍRLEVÉLHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő megnevezése

Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Adatkezelő képviselője:

Tóth Balázs

Pozíció:

ügyvezető, tulajdonos

E-mail címe:

info@eremshop.hu

Telefonszáma:

30/9478483

Honlapja:

www.eremshop.hu

Székhelye:

7623 Pécs Megyeri út 137.

Adószáma:

12725298-2-02

 

Hírlevél neve

Tóth Numizmatika eseti hírlevél

Hírlevél célcsoportja

web-shop felhasználók

 

Jogszabályi háttér

A Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fenti hírlevelével kapcsolatos adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

Hírlevélre történő feliratkozás

Amennyiben feliratkozik hírlevelünkre weboldalunkon található regisztrációs űrlap kitöltésével, rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait A hírlevélre történő feliratkozást követően megerősítő email-t fog kapni. A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek az Ön e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez.

A hírlevelek küldéséhez a Kft. levelezőszerverét használjuk.

Az Ön személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg a „leiratkozás” linkre kattintva le nem iratkozik a hírlevélről. E link megtalálható minden egyes tőlünk kapott hírlevél alján. Amennyiben Ön leiratkozik, személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy személyes adatainak törlését követően nem fog tőlünk több hírlevelet kapni.

 

 

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

 

A személyes adat típusa

Adatkezelés célja

Feliratkozó neve

Hírlevél küldése

Feliratkozó e-mail címe

Hírlevél küldése

 

Az adatkezelés jogalapja:

„Érintetti hozzájárulás”.

 

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolattartási adatokat az adott hírlevélre történő feliratkozást követően visszavonásig tároljuk, az után törlése kerülnek a rendszerből.

 

Az adatokhoz való hozzáférés:

Az Ön jelentkezési adatait csak az adott hírlevelet kezelő személyek jogosultak megismerni.

A Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem adja át a rögzített adatait harmadik személyeknek, kivételt képez ez alól a hatósági megkeresés.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. számára megadott adatait a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja.

 

A Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

  • hozzáférés joga
  • a helyesbítés joga
  • a törléshez való joga
  • az adat kezelésének korlátozásához való joga
  • a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
  • az adathordozhatósághoz való joga
  • tiltakozáshoz való joga

 

 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t jelen tájékoztatóban megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

 

A Hatóság elérhetősége:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Bejelentkezés / Regisztráció

Elfelejtette a jelszavát?

Kosár tartalma