Aranypénzek kedvelőinek

Aranypénz

Aranypénz

A középkor végén a kis címletű ezüstpénzek mindinkább eltűntek a kereskedelmi forgalomból, mert a pénzverdék egyre kisebb hajlandóságot mutattak a csak kevés haszonnal járó aprópénzek verésére. Az árrendszer összeomlása miatt a kis címletű pénzeket megszűntették, helyükbe azok többszöröse lépett, jobb minőségű ezüstből. A gazdasági nehézségeket az újjáéledő aranypénz verés képes volt részben orvosolni. A XIII. században sorra jelennek meg a különböző elnevezésű aranypénz fizető eszközök:

Magyar aranypénz hátoldala

Genovában a genovino (jellegzetes éremábrázolása: előlap várkapu, hátlapján kereszt); Firenzében megjelent a Florin (Forint) a jól ismert liliom ábrázolással; a Rajna mentén pedig a gulden. Magyarországon először Károly Róbert veretett aranypénz fizető eszközt, mely az aranyforint volt és firenzei mintájára készült. A numizmatika megközelítésében kétfajta aranypénz-ről beszélhetünk: numizmatikai értékű aranypénz-ekről, illetve befektetési aranypénz-ekről. A régi pénz fajtáinak felkutatása, gyűjtése nem csak szenvedély, de egyre több esetben megtérülő befektetéssé is válhat. Ilyen az aranypénz, mint befektetés. A befektetésként vásárolt aranypénz előnyei: A gyűjteményes numizmatikára és a befektetési aranyakra egyaránt érvényes, hogy kis helyen elférnek, könnyen zárhatók, tárolhatók és értékesíthetők. A befektetési aranyak kis időtávra is likvid befektetésre minősülnek a legrövidebb időn belül készpénzért mobilizálhatók (szemben a műtárgy-gyűjtés más ágaival).

II. József dukát

Numizmatikai jellegű befektetéseket ajánlott hosszabb távra rögzíteni, mert a nagyobb időtávolságban az értékvesztés esélye jelentősen csökkenthető. Numizmatika boltunk további kínálata között megtalálható a különböző korokból származó számos régi pénz, aranyforint, és érem egyes ritka darabjai, érme fajták, illetve könyvek, szakirodalom és kiegészítők gyűjteménye.


Rövid cikkek,leírások:

Pénzverdék a római Birodalomban | 2014.02.17

A római korban kezdetben nem lehetett szó a mai értelmében vett pénzverésről, mivel ekkor még csak a súlyt vették figyelembe a nemesfémek esetén. Később egységes tömbökbe öntötték a fémeket. A kr.e. 5 században az érmék még csak öntve készültek, Majd csak kr.e. 4 században kezdték meg a pénzverést. A Római Birodalomban az aranypénzek arany tartalma változó mennyiségű volt. a kezdeti 8,18 grammról folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. Aranypénz fajták voltak a Római Birodalomban az aureus, aranyquinar, solidus, semissis, tremissis.
 

Az aranypénzek fajtái numizmatikai megközelítésben | 2013.12.20

Két fajta aranypénzről ejthetünk szót numizmatikai értelemben. Az egyik ilyen a befektetési aranypénz, amelyek ára teljes mértékben a tőzsdei aranyárakhoz igazodik. Befektetési aranypénznek az Európai Unióban azok számítanak, amelyek egy hivatalos listában szerepelnek.
A másik típus pedig a numizmatikai értékű aranypénz, ebben az esetben az aranypénznek értékét elsősorban a pénzérmék tartásfoka határozza meg, de számos más szempontot is figyelembe kell venni. A numizmatikai értékű aranypénzek is jó befektetésnek számítanak, amelyek esetén hosszú távon mindenképpen érték növekedéssel számolhatunk.

Aranypénz a Római Birodalomban és a XIII. században | 2013.10.30


Mauricius Tiberius Solidus aranypénzA Római Birodalomban több fajta aranypénzt is használtak, az egyik az aureus, míg a másik a solidus. Ezek az aranypénzek hivatalos fizetőeszközök voltak. Azonban léteztek még medalionok és multiplumok is, melyeket szintén aranyból vertek, azonban ezek inkább emlékvereteknek számítottak.
A Római Birodalom bukása után az aranypénz majdnem teljesen megszűnt Európában, majd csak a 13.században kezdett el újra terjedni a Fireznei forintnak köszönhetően, mely hatására számos ország újra aranypénzeket kezdett el verni. Ilyen aranypénzek voltak az aranyforint és a dukát is.

 

Kazinczy Ferenc aranypénz  | 2013.10.10

Kazinczy Ferenc aranypénzKazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójára 2009-ben készült emlékveret. Az aranypénz előlapján felülről lefelé haladva először Magyar Köztársaság felirat, azután a Kazinczy mauzóleum, a Széphalom felirat, majd pedig az értékjelzés és az évszám jelenik meg. Hátoldalára pedig Kazinczy Ferenc került nevével, születésének és halálának évszámaival. A Kazinczy Ferenc aranypénzek 50000 Ft névértékkel készültek.
Az aranypénz megvásárolható az eremshop.hu oldalon PP tartásfokkal.
 

 

 

Aranypénz értéke | 2013.09.05

Mauricius Tiberius Solidus aranypénzeAz aranypénz értéke, sok mindentől függ. Függ magától az arany értékétől, mely a jelenlegi válság alatt felértékelődött. De függ attól is, hogy az adott aranypénz mennyire számít ritkaságnak.
Az eremshop.hu weboldalon is megtalálható aranypénz-ek közt több olyan is szerepel melyek Magyarországi királyokhoz nevéhez köthetőek. Azonban aranypénz nem csak a magyar kultúra része így a világ számos pontján készítettek ilyeneket. De manapság is gyártanak aranypénz-eket, mint emlékérem. Ezeket általában valamilyen jeles alaklom évfordulójára készülnek.
Az aranypénz-ek ára a néhány tízezer forinttól milliós nagyságrendekig is terjedhetnek. Viszont az aranypénz jó befektetési alapnak bizonyulhat, az arany értékállósága miatt. 
  

 

Az aranypénz megjelenési formái | 2013.03.28.

1838-as aranypénzA pénz megjelenése aranypénz formájában is lehetséges, vagy egy másik esetben.

Attól függően, hogy csak az aranypénz-t vagy az aranypénz-t és az ezüstpénzt fogadták el fizetőeszközként, beszélhetünk monometalizmusról és bimetalizmusról.

A bimetalizmus, a két fém együttes megjelenését jelenti.

A monometalizmus esetében csak az aranypénz van forgalomban, vagy például Hollandiában csak az ezüstpénz volt forgalomban.

 

Emlék aranypénz az 50 éves évfordulóra | 2013.02.27.

56-os forradalom 50. évfordulójának emlékpénzeAz 56-os forradalom és szabadságharc hősei előtt az addigi legnagyobb névértékű emlékpénzzel tisztelgett az 50. évfordulón a Nemzeti Bank. A hat dukát súlyú aranypénz a kibocsátást követő napokban gyorsan elfogyott. Pár szóban a kategória paraméterekről:

A pénz típusa érme, melynek az évszáma 2006. Anyaga Au 986 minőségű arany, súlya pedig 20,946 gramm, az átmérője pedig 38,61 milliméter. A kibocsátó ország, Magyarország.

Az aranypénz névértéke pedig nem kevesebb mint 100.000 forint.

 

Az aranypénz -rendszer | 2013.01.30.

Aranyrudak és aranypénzAz aranypénz-rendszer (gold currency system) olyan monetáris rendszer, amelyben egy ország pénzének értéke a törvény által megszabott módon az arany egy rögzített mennyiségével egyenlő.

A belső valuta meghatározott mértékben aranyra váltható bankjegyek formáját ölti.

Az aranypénz-rendszer hatásaként az ország valutaárfolyama a többi aranypénz-hez képest szűk határok között állandósul.

 

Az aranypénz a forgalomban | 2013.01.18.

Régi aranypénzMint fizetési eszköz, az első aranypénz-t i.e. a XVII. században az egyiptomiak verték. Azonban a valódi kereskedelmi jelentősége a görögök által terjed el az i.e. VII. században. A forgalomban az aranypénz nagyon kopott és ez a súlyának és értékének veszteséget okozott, ezért alkalmakként kevésbé értékes fémekkel helyettesítették az éppen forgalomban lévő aranypénz-t. Ezüsttel, rézzel, bronzzal vagy az aranyat keverték egyéb színesfémmel. A hamisítók is sok aranypénz-t vertek, mely tartalmazott ugyan aranyat, de a hamisítók haszna mégis az volt belőle, hogy csak sokkal kevesebb mértékben, mint az eredeti pénzverdéből kijött pénznek. Ám forgalomba, mint teljes értékű aranypénz került. A bankok megjelenésével egy bank akkor volt hitelképes, erős, megbízható, ha páncéltermében kellő mennyiségű aranypénz készletet halmozott fel tőke gyanánt. Egy ország gazdagságát is a felhalmozott aranykészlete alapján ítélik meg. Ám az arany még más területeken is teret hódított.

 

Befektetési aranypénz | 2012.12.12.

Befektetési aranypénzA numizmatikai értékekkel bíró, nem befektetési aranynak minősülő aranypénz-eket tekintve, nagyon sok szempontra érdemes odafigyelnünk. Az elmúlt 15-20 év tapasztalatai szerint az aranypénz érmék árának alakulását legfőbbképp a tartásfokozat befolyásolja (az aranypénz érmék állagát, állapotát többfokú skálával osztályozzák).

Értékálló és fejlődő befektetésnek leginkább a kiváló tartású aranypénz-ek bizonyulhatnak. Numizmatikai befektetéseink esetén számítanunk kell esetlegesen 3-5 éves megtorpanásokkal, ritkábban kisebb visszaesésekkel. Hosszú távon azonban egyértelműen növekedéssel kalkulálhatunk.

 

A híres segoviai aranypénz , a centén | 2012.11.27.

Centén - segoviai aranypénz1609-ben, Segoviában, a Madridtól északra fekvő településen, vertek egy 100 reál címletű aranypénz-t, amint más néven centénnek neveztek. Ebből az aranypénz-ből egyetlen egy darab maradd fennt a világon, ebből adódóan ez a világ egyik legdrágább aranypénz érméje. Egy aukción talált gazdára az aranypénz, ahol egyetlen ember volt hajlandó megfizetni érte a 800 ezer eurós árat. A középkori spanyol aranypénz-t a világ egyik legnagyobb spanyol és latin-amerikai numizmatikai gyűjteményének részeként bocsátották áruba. A Caballero da las Yndias néven emlegetett érmekollekciót három részletben árverezték el, a kereken négyszáz éves érme az utolsó, barcelonai aukción talált új gazdára.

 

Az aranypénz és a nagy gazdasági világválság | 2012.10.25.

Amerikai sas aranyérmeAz aranypénz hosszú ideig volt szerves része a kereskedelemnek, mint fizető eszköz.

Egészen a 20. század elejéig.

Az aranystandard bevezetését követően, 1933 után, az emberek elkezdték felhalmozni a meglévő aranypénz-üket, hogy minél kevesebbet bukjanak.

Az országok egyre kevesebb aranypénz-t verettek. Az aranypénz egyre viszafogottab kibocsátása és a nagy felhalmozások oda vezettek, hogy bekövetkezett a nagy gazdasági világválság.

Az Egyesült Államokban felső ügyvezetői utasításra megtiltották az aranypénz felhalmozását, ami magas inflációt eredményezett.

 

Egy kis leírás az aranypénz -ről | 2012.10.02.

Sok országban elterjedté váltak az arany színű érmék. Azonban az "aranypénz" (numizmatikai értelemben) mindig egy aranyból készült, mangán-sárgarezet nemtartalmazó fizetőeszközre enged következtetni. Számos országban még a mai napig hivatalos fizetőeszköz az aranypénz. De javarészt már csak a gyűjtők berkeiben találkozhatunk a híres-neves aranypénz számos fajtájával.

 

Általános leírás az aranypénz -ről | 2012.09.24

Az aranypénz nagy részben, vagy teljes egészében aranyból készül. A mai modern időkben az aranypénz rendeltetése, hogy a gyűjtők felvásárolják azokat, vagy használható veretlen érmeket készítsenek belőle. Ezeknek névleges értéke irreleváns, befektetési célokra kiválóan alkalmas. Az aranypénz-t több okból is fizetőeszközként használják. Könnyedén helyettesíthető olcsóbb pénzhelyettesítőkkel, amiknek a vételi és az eladási árában nincs akkora hatalmas különbség. Az aranypénz könnyen szállítható, nagyon magas az ár- súly értéke. Az aranyat fel lehet darabolni apróbb kis részekre, annélkül, hogy az egy fillért is veszítene az értékéből. Darabolás után újra egybe lehet olvasztani, ezek után pedig újabb aranypénz-t lehet belőle veretni. Az arany sűrűsége sokkal nagyobb, mint a többi hasonló fémnek, így elég bonyodalmas a hamisítása.

További részletek

Kosár tartalma