Az eremshop.hu oldal blogja
Az eremshop.hu oldal facebook oldala
Az eremshop.hu oldal twitter oldala
Az eremshop.hu oldal google plus oldala
Numizmatika PDF
Numizmatika PDF
fejlec

Aranyforint

Honnan ered a forint mint név?
 

Firenze városának latin nevéből ered a forint szó


Az  aranyforint-ot a középkorban a leghíresebb aranyérmek közé sorolták. Nevét a Firenze városáról nyerte, ahol 1252 óta folyt az aranypénzek verése.
Firenze városának latin neve "florentinus", ami azt jelenti "firenzei" és innen származik a Magyar Forint neve is, aminek a régies alakja florint.

 

Aranyforint kezdete
Károly Róbert volt az első olyan Európai urakodó, aki a saját országában bevezette az aranyforint-ot, mint aranyvalutát.
Mindezt firenzei mintára verette az első aranyforint-okat melyet másnéven körmöci dukátként is ismertek.
Körmöci dukát jellemzői:


-23 karát,

-9gram,

 -0,9896-os finomság,

- 355 gramm teljes tömeg,

- 3,52 szín súly.

Az első arany forint-ok előlapján Keresztelő Szent János képe  volt, valamint Karolus rex körirat.Károly Róbert firenze mintájára bevezetett aranypénz verésének ötletét később szinte minden Európai urakodó átvette.A Magyar Aranyforint egy nagyon helytálló és keresett pénz volt, még a monetáris zavarok sem tudták lerontani.Ezt igazolja az is, hogy a Buda-Bécs-Antwerpen háromszögben még hamítotották is. Az egyre terjedő és növekvő aranyforint  hamisítás miatt 1358-ban I. Lajos lecserélte az érme előlapján látható arcképet Szent László képére.

 

A középkor leghíresebb aranyérmei közé tartozott a forint. Az aranyforint a nevét Firenze városról kapta, ahol 1252 óta vertek aranypénzt. Ennek a pénznek a latin neve ugyanis florentinus, azaz „firenzei” volt, és ebből származik többek között a magyar forint neve is (régi alakja: florint). Magyar aranyforint 1325-től Az első európai uralkodó, aki országában bevezette az aranyvalutát, Károly Róbert volt. A magyar király ehhez az 1325-től firenzei mintára veretett magyar aranyforint-ot használta fel, mely körmöci dukátként is ismert volt.

(Jellemzői: 23 karát 9 grém, 0,9896-s finomság, 3,55 gramm teljes tömeg, 3,52 szín súly.) A Károly Róbert-féle aranyokra Keresztelő Szent János képe volt vésve, Karolus rex körirattal. A firenzei mintájú aranyforint-okat a magyar király példáját követve Európa majdnem összes uralkodója bevezette. A magyar aranyforint azonban a későbbiekben is keresett pénznek számított, melyet főként annak köszönhetett, hogy minőségét monetáris zavarok esetén sem rontották le.

A Buda-Bécs-Antwerpen vonaltól északra még hamisították is, ami szintén a keresettségét igazolja. A hamisítás miatti panaszok hatására 1358-ban I. Lajos megváltoztatta az érmeképet Szent László képére. E gyakorlat Rudolf király koráig tartott, aztán a magyar aranyakra a király arcképét verték. Numizmatika boltunk a magyar uralkodók korában használatos (veretett) aranyforint széles választékát kínálja (Károly Róbert, Nagy Lajos aranyforint stb.). Numizmatika boltunk további kínálata között megtalálható a különböző korokból származó számos régi pénz, aranypénz és érem egyes ritka darabjai, érme fajták, illetve könyvek, szakirodalom és kiegészítők gyűjteménye.

 

Eremshop.hu - Numizmatikai webáruház, régi pénz, aranypénz, korona, dukát

Rövid cikkek, leírások:

2014-es új aranyforint | 2014.06.02

A Magyar Nemzeti Bank még márciusban bocsátott ki egy új aranyforintot, melyet „Mária aranyforintja” - névvel illetnek. Két változatban készül, aranyból illetve rézötvözetből is.
Az arany 50 ezer forint címletű, míg a réz mindössze 2000 forint.
Az emlékérme Mária magyar királynőnek állít emléket, aki 1382 és 1395 között uralkodott. Az aranyforint közepén az általa kibocsátott aranyforint hátlapja látható.


További adatok az új aranyforintról:
    - 986 ezrelék finomságú arany
    - 3,491 gramm
    - 20 mm átmérőjű
 

A réz változat adatai:
    - 75% réz, 4% nikkel, 21% cink
    - 2,7 gramm
    - 20 mm átmérőjű
 

Ismeretterjesztő előadás Youtube-on az aranyforintokról | 2014.02.17

Az információ korában immár lépten nyomon találkozhatunk a numizmatikával, sőt komoly előadásokat tekinthetünk meg a világhálón. Egy a középkori magyar aranyforintokról készült előadás megtekinthető például a Youtube-on. Az előadást Lengyel András tartotta 2013.01.15-én.
Azok számára lehet érdekes az előadás akik gyűjtik a magyar aranyforintokat, de azok számára is nyújthat érdekességeket, akik csak hobbi szinten érdeklődnek a téma iránt.
A középkori magyar aranyforintokról készült előadás 47 percben ad áttekintést a témáról, az alább beágyazott videóban.
 

Az aranyforint vagy körmöci arany (körmöci dukát) bevezetésének okai Magyarországon | 2013.12.20

Az aranyforint firenzei mintára készült 1325-től Magyarországon és Károly Róbert nevéhez fűződik bevezetése. Azonban ez egy hosszabb folyamat volt, mint ahogy azt gondolnánk. 1320 táján Magyarországon rengeteg hazai és külföldi és pénzfajta vette ki részét a teljes pénzforgalomból. Először ezek kiváltására 1323-ban báni dénárok mintájára kezdtek el ezüstdénár verni. Amely eredménytelennek bizonyult mivel a cseh ezüstgarast jobban kedvelték és használták. Ezután került 1325-ben bevezetésre az aranyforint. Önmagában azonban ez is kevésnek bizonyult, a cseh ezüstgaras továbbra is népszerűnek bizonyult. Majd 1327-ben Károly Róbert megegyezett János cseh királlyal a két ország vegyes valutarendszeréről, melynek értelmében mindkét országban arany-ezüst pénzeket is kezdtek használni. Így 1329-ben kezdődött meg Magyarországon az állandó értékű ezüstgaras verése, amely kihatással volt az aranyforintra is. Végül pedig igen népszerűvé vált az aranyforint.
 

A liliomos aranyforint | 2013.10.30

Első magyar aranyforint emlékéreAz első aranyforintot Károly Róbert magyar király verette. Az aranyforint előlapján az Anjou liliom volt látható. Hiszen Károly Róbert maga is Anjou házból származott. Az első aranyforint emlékére verték 1978-ban a 200 forintos névértékű emlékérmét, amelynek anyaga ezüst.
Egy ilyen az első magyar aranyforint emlékére készült érmét az eremshop.hu oldalon is megvásárolhat.

 

 

I. Miksa aranyforintja | 2013.10.10

I. Miksa aranyforintjaI. Miksa 1564 -1576 volt magyar király. Az uralkodás alatt kiadott aranyforintja.  Előlapján a S•LADISLAVS• REX•1571 szöveg olvasható, azaz Szent László király 1571. Míg az aranyforint hátoldalán a MAX•II•D•G•EL•RO I•S•AV•GE•HV•B•R• szöveg olvasható, aminek a jelentése magyarul II. Miksa Isten kegyelméből mindig felséges választott római császár, Németország, Magyarország és Csehország királya.
Érdekesség az aranyforinttal kapcsolatban, hogy míg a hátoldalon II. Miksát jelöli a szöveg, addig valójában I. Miksa magyarországi királyról beszélünk. Az aranyforinton azért jelölték II. Miksának, mivel, mint magyarországi király első volt ezen a néven, azonban I. Miksa ezen kívül még cseh király  és német-római császár is volt. A II. Miksa jelölés tehát az aranyforinton a német-római császársága miatt szerepel.
Az érme megvásárolható az eremshop.hu oldalon.
 

2013. évi Aranyforint | 2013.09.05

2013. évi aranyforint A Magyar Pénzverő Zrt. által 2013-ban kibocsájtott aranyforint I. (Nagy) Lajos magyar aranyforint-jának valósághű másolata. Súlyra és méretre hasonló az eredetihez. Azonban az eredetitől anyagában (ezüst, arannyal bevonva), a fémjelben, és a verdejelben különbözik.  A Lajos aranyforint-ok érmeképe az idők során változásokon estek át végül pedig még a XVI. század végéig jelen volt a kor pénzérméin. Az érme másolat I. Lajos aranyforint-jai közül az utolsó érmekép változattal készültek, mely az álló alakos Szent Lászlót ábrázolja.

 

Pénzrendszerek, aranyforint | 2013.03.28.

GarasAz Árpád-kor 1301-ben, III. András (1290-1301) halálával ér véget, a pénzverés vonatkozásában hagyományosan még két "nem-Árpád-házi" uralkodót, Vencelt (1301-1305) és Ottót (1305-1307) is ide szokás kapcsolni. Ennek oka, hogy ennek a két uralkodónak a pénzverése még az Árpád-kori pénzverés folytatása, semmilyen változtatást nem hajtottak végre a magyar pénzrendszeren. A pénzverésben ezért hagyományosan I. (Anjou) Károlytól szokás számítani a késő középkort, pénzügyi vonatkozásban a garas-rendszert vagy garas-periódust. Ő az, akinek az uralkodása alatt megindul (Európához képest ötven-száz éves késéssel) az új típusú pénzek - aranyforint, garas - kibocsátása. Bár Magyarországon az I. Károlytól a mohácsi csatáig terjedő időszakot - a nemzetközi trendeket követve - garas-periódusnak szokás nevezni, ez az elnevezés kicsit sántít, sokkal inkább az aranyforint - korszak illene rá. Ennek oka, hogy Magyarországon ebben a mintegy 217 évet felölelő időszakban kevesebb, mint 100 éven keresztül vertek (kisebb-nagyobb megszakításokkal) garast. Az aranyforint kibocsátása viszont ezzel szemben I. Károlytól kezdve a középkor végéig folyamatos volt, köszönhetően a középkori Magyar Királyság Európa-szerte híres és kiemelkedő nemesfémbányászatának.

 

I. Lajos (1342–82) aranyforintja | 2013.02.27.

I Lajos aranyforintja bemutató érmeA tavalyi évben megkezdett "Középkori magyar aranyforint-ok 1305–1526" sorozatának az idei évbeb várhatjuk a folytatását.

Ennek a sorozatnak a második darabja lesz az április 30-án kibocsátandó "I. Lajos (1342–82) aranyforint-ja emlékére" elnevezésű arany emlékérme, amelynek névértéke 50.000 forint.

A tavalyi sorozatindítóhoz hasonlóan ez is megjelenik normál, valamint piefort-változatban is.

 

Az aranyforint Nagy Lajos korában | 2013.01.30.

Nagy Lajos aranyforintKároly Róbert halála után egy ideig nem változott az aranyforint-ok firenzei mintája, fia, Nagy Lajos (1342–1382) csupán elődje neve helyett a sajátját – „LODOVICI REX”, azaz „Lajos király” – verette rájuk. 1350 körül azonban megjelentek az első olyan aranyforint-ok, amelyeket a firenzei liliom helyett már az Anjouk címerpajzsa díszített. Ennek bal oldala hétszer vágott (ez utal az Árpád-házi elődökre), a jobb oldalán pedig apró liliomok láthatók. Nagy Lajos később még egy változtatást vitt véghez aranyforint-jain: az 1350-es évek végétől Keresztelő Szent János képe helyett Szent László került az érmékre. Őt tekintette ugyanis példaképének Nagy Lajos, aki hitbuzgóságban és hódításokban ugyanúgy jeleskedett, mint Árpád-házi elődje.

 

Az aranyforint pár szóban | 2013.01.18.

Európában az egyik vezető fizetőeszköz a késő középkorban a magyar aranyforint volt. Elismertségének, közkedveltségének számos oka lehetett. Pályafutását egyaránt magyarázhatjuk a középkori magyar állam súlyával, tekintélyével, de a pénzek minőségével, finomságával vagy művészi kivitelezésével is. Kopernikusz óta úgy tudjuk, hogy a jó pénznek méltósága van. A magyar aranyforint Közép-Európában méltósággal rendelkező pénznem volt, olyan érme, amelyre a kortársak is előszeretettel hivatkoztak adásvételeknél. Középkori gazdaságtörténetünk talán legfontosabb fejezete a magyar aranyforint története.

 

Az új magyar gyűjtő aranyforint | 2012.12.12.

 

I Károly Róbert érmeA Magyar Nemzeti Bank május 15-én tervezi kibocsátani azt a 10.000 Ft névértékű, 2 cm átmérőjű aranyforint érmét, amely Károly Róbert aranyforint-ja mintájára készül.
Az eredeti változat került az emlékpénzre, amelyet Soltra E. Tamás szobrászművész tervezett. A művész "az érem az éremben" tervezési metódust használta, mert "egy az egyben" ábrázolta a történelmi aranyforint-ot az érme két oldalán - magyarázta, hozzátéve: az érem 986 ezrelék finomságú aranyból készül, ami megegyezik a történelmi adatokkal. Az egyik oldalon az Anjou-liliom, a másikon Keresztelő Szent János álló alakja lesz látható.
Az aranyforint kibocsátási ára várhatón 100.000 Ft körül lesz.

 

A magyar aranyforint verésének kezdete | 2012.11.27.

Amikor 1325-ben az első magyar aranyforint-ok megjelentek, akkor már régen elárasztották a nemzetközi piacot az olasz városok aranypénzei és ezek nem voltak ismeretlenek teremészetesen Magyarországon sem. Egyrészt ezeknek az olasz aranypénzeknek a magyarországi forgalma, másrészt Magyarországnak a nemesfémekben közimsert gazdasága és végül az arany értékének a XIII. század vége óta bekövetkezett állandó emelkedése együttesen tették éretté a helyzetet arra, hogy az aranypénzek verése Magyarorsztágon is elinduljon. A firenzei fiorino doro Európa szerte mindenütt mintaképül szolgált az elinduló aranypénz verésekhez és így nem csodálható, hogy az első magyar aranyforint-ok mind a külső érmeképet, mind a pénzlábat illetően teljesen a firenzei mintaképet követték. A középkor további folyamán a magyar aranyforint-nak még két jellegzetes típusa alakult ki, az egyik Szent László, a másik Madonna éremképekkel. Ez a három magyar aranyforint típus hódította meg a középkorban a nemzetközi piacot.

 

Aranyforint gyüjtői kiadás | 2012.10.25.

Károly Róbert aranyforintot bemutató érmeA középkori magyar aranyforint-okat bemutató érmesort indított az idén a Magyar Nemzeti Bank.

A 10 000 Ft névértékű, 20 mm átmérőjű érméket, akárcsak az általuk megjelenített eredetiket a középkorban, a dukátok súlyában és azok finomságával (3,491 g, Au .986) bocsátják ki 5000 verdefényes példányban, de ezen kívül még 1500 db, négyszeres dukátsúlyú piefort, azaz dupla vastagságú érmét is vernek, amelyet peremfelirattal díszítenek.

Az első aranypénz Károly Róbert aranyforint-ját jeleníti majd meg élethűen. Az eddig ismert érmeterv szerint az eredeti aranyforint képe köré kerültek a kötelező elemek és a király neve, valamint – ahogyan azt uralkodók esetében szokás, nem a születési és a halálozási éve, hanem országlásának kezdete és vége.

Jövőre várhatóan utódjának, Nagy Lajosnak egy aranyforint-jával bővül majd a sorozat – feltehetően abból a típusból, amelyen már Szent László, a lovagkirály szerepelt.

 

Az aranyforint korai korszaka | 2012.10.02.

II. Roger apuliai herceg már 1140-ben veretett aranyokat a következő felirattal: "Sir tibi Christe datus, quem tu regis, iste Ducatus", de annyi bizonyos, hogy a velencei köztársaság már II. Dandolo János (1280-90) doge alatt veretett aranyokat ilyen körirattal, s hogy ettől vették elnevezésüket. Ezeknél nagyobb hírre kapott az aranyforint, mely nevét Firenze várostól nyerte, hol 1252 óta legtöbbet vertek; a firenzei (florentino) aranyforint-okat Európának majdnem összes fejedelmei utánozták.

 

Gyűjtői aranyforint | 2012.09.24

2006 október 18-án a Magyar Nemzeti Bank egy gyűjtői aranyforint érmét adott ki, 100.000 Forint névértékkel, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékére. Az aranyforint előlapján a gyűjtői szöveg, valamint a dátum látható körbe, valamint az érme közepén a háttérben, szintén a dátum látható ismétlődve. Az aranyforint tervezője, Rónay Attila az akkoriban eltűrt szovjet diktatórikus rendszert jelképezte az érme kialakításakor. A magyar zászlók közepén a kiégetett lyukak ezt szimbolizálják. A lobógó zászló pedig a magyar nép függetlenségi vágyát sugallta. A gyűjtői aranyforint .986-os finom aranyból készült, melynek össz súlya 20,946 gramm, és az átmérője 38,61 mm. 5000 darab található belőle, melyek egy speciális, védett technológiával készültek.

További részletek

Aranypénz

Aranypénz
A középkor végén a kis címletű ezüstpénzek mindinkább eltűntek a kereskedelmi forgalomból, mert a pénzverdék egyre kisebb hajlandóságot muta...

További részletek

Érem

Érem
Az érem (medál) egy kisebb, általában kerek, szimbólumokkal díszített fémtárgy. Többnyire valamilyen tudományos, sport-, katonai vagy egyéb ...

További részletek

Érme

Érme
 Ezüst érme tisztítása Az „ezüst  érme-k” már eleve egy olyan gyűjtő fogalom mint pl. a Hunok etnikai összetétele. Belefér az illír, eravi...

További részletek

Régi pénz

Régi pénz
Szerettettel köszöntünk minden numizmatika iránt érdeklődőt! Numizmatika üzletének kínálatában magas színvonalú, a különböző korokból szárma...

További részletek

Numizmatika

Numizmatika
A numizmatika a különböző pénzek és pénzrendszerek kialakulásával, pénzhasználattal és pénzveréssel, illetve pénztörténettel foglalkozó tört...

További részletek

Kezdőlap

Kezdőlap
Numizmatika webáruház Szeretettel köszöntünk minden numizmatika és archeológia iránt érdeklődőt! Remélem minden érdeklődő kedvét leli ma...

További részletek

Dukát

Dukát
Az első világháborút megelőző időbkben egész Európa területén elterjedt volt a dukát, ami egy arany pénzérme. Egy egység dukát súlya pontosa...

További részletek

Korona

Korona
Pénzrendszerünk a korona (1892-1925) Az 1857-es bécsi szerződés alapján egészen 1892-ig, a törvényes fizetőeszköz a forint volt.  Osztrák...

További részletek


Bemutatkozás

Tóth Balázs vagyok, az oldal tulajdonosa. 15 éve foglalkozom Numizmatikával. 2009-ban hoztam létre az oldalt. Korábbi tapasztalatom szerint az érmetudomány egyre szélesebb körű érdeklődésre tett szert. Ezek a csodálatos érmék nem csak esztétikai, de komoly történelmi élményt is adnak. Mindemellett nem elhanyagolható, ezen érmék értéktartósága. Kollégáimmal folyamatosan bővítjük érem kínálatunkat, ritka, értékes és különleges érmekkel, valamint antik és modern szakirodalmakkal, hogy minden kedves látogató kedvét lelje a numizmatikával való foglalkozás mélyebb elsajátításában.

Befektetési tanácsok

Bóvli kötvényekkel ráverhetünk a betétekre
Az utóbbi 8 évben csak kétszer fordult elő, hogy a vállalati kötvénypiacon a befektetésre ajánlott kötvények felülteljesítsék a high-yield papírokat, viszont most éppen ilyen időszakot élünk. Egyes...
Bíróságra mennének a kisbefektetők az igazukért
Világszerte sok olyan esettel lehet találkozni, amikor a befektetők az alapkezelőket vonják kérdőre az alapok teljesítménye és díjterhelése miatt. Svédországban a kisrészvényeseket védő szövetség...
Az utolsókat nyögi a rali?
A bizonytalan kilátások miatt az alapkezelők szerint egyre nehezebb jó befektetési célpontot találni, kifizetődőbb lehet várakozó álláspontra helyezkedni. Igaz, havi alapon nőtt a részvények és az...
Érdekesség

Hakimiyet Milletindir 500 kurush
Tartásfok: UNC